εκπτώσεις στα αδέλφιαεκπτώσεις σε αριστούχουςεκπτώσεις για σύστασηεκπτώσεις σε πολύτεκνουςεκπτώσεις σε ανέργους

Για το Λύκειο

methodos-koufopoulouOι υπηρεσίες που παρέχουν τα Γκρουπ Κουφόπουλου απευθύνονται και στον μαθητή και στους γονείς του, με την έννοια πώς όλοι μαζί συνιστούν μια ομάδα, που υποστηρίζουν τον μαθητή και όλοι μαζί έχουν κοινό στόχο. Τα βήματα που ακολουθούν, συνοψίζονται παρακάτω:

 

1) Συζήτηση

 • για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του μαθητή
 • για τις αντίστοιχες γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχία του στον τομέα που διάλεξε,
 • για τις ικανότητες που διαθέτει (συγκέντρωση, αντίληψη, ταχύτητα σκέψης, βαθιά μελέτη και κατανόηση κλπ.)
 • για τη νοοτροπία του (συστηματικότητα μελέτης, αντοχή, επιμονή και υπομονή, ηρεμία, ψυχραιμία κλπ.).


2) Τοποθέτηση στόχων

Τα αποτελέσματα της συζήτησης για τις ικανότητες που απαιτούνται για να μελετήσει ο μαθητής ώστε να πετύχει τον στόχο του, αποτελούν την βάση για ένα πρόγραμμα ενεργειών που προτείνει στον μαθητή, έτσι ώστε να βελτιώσει τις ικανότητες αυτές. Το πρόγραμμα ενεργειών, αναλαμβάνει ο μαθητής να το υλοποιήσει σπίτι του, έχοντας βεβαίως και τη δική του υποστήριξη και των γονέων του.

Οι στόχοι που τοποθετεί είναι :

 • συγκεκριμένοι ανά μάθημα
 • σύμφωνοι με τον στόχο που θέλει να επιτύχει
 • αναλυμένοι σε ημέρες και ώρες
 • με τρόπο που να μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία τους


3) Χρονοδιάγραμμα επιτυχίας του στόχου

Το πρόγραμμα ενεργειών το παρακολουθεί στενά σε συνεργασία με τους γονείς. Η παρακίνηση που χρειάζεται ο μαθητής δίδεται και από τον ίδιο και από τους γονείς.

Το χρονοδιάγραμμα είναι αναλυμένο σε :

 • μήνες,
 • εβδομάδες,
 • ημέρες
 • και συνοδεύεται από σημεία ελέγχου σε χρονική βάση, όπου και γίνεται ο έλεγχος της πορείας του μαθητή. Σε κάθε σημείο ελέγχου, ορίζει τι θα μετράται, με ποιο μέτρο μέτρησης και ποια είναι τα αποδεκτά όρια με βάση τον στόχο που έχει θέσει για τον μαθητή.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει και ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση παραβίασής του. Δηλαδή, είναι ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο σε αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να έχουν επιδράσει και να έχουν εμποδίσει τον μαθητή να το υλοποιήσει. Η αναπροσαρμογή γίνεται αμέσως και ενημερώνονται και οι γονείς βεβαίως.

4) Παρακολούθηση της πορείας προς τον στόχο

Επειδή ο μαθητής μπορεί να χαλαρώσει και να παραβιάζει το πρόγραμμα ενεργειών, έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους τρόπους παρακολούθησης της πορείας προς το στόχο.
Για αυτό γίνεται :

 • Καταγραφή της ύλης (θεωρία, περίληψη, ερωτήσεις, εφαρμογές, ασκήσεις, διαγώνισμα)
 • Καταγραφή του προγράμματος του μαθητή στο σπίτι,
 • Ενημέρωση για την πορεία του μαθητή
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων συζητώνται με τον μαθητή. Ακούει τις εξηγήσεις, ποτέ δεν κατακρίνει, δεν απορρίπτει, απλά επαναλαμβάνει το στόχο του, τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει τον στόχο και ξανακάνει το χρονοδιάγραμμα.

5) Διορθωτικές ενέργειες

Σε περίπτωση παραβίασης του χρονοδιαγράμματος και κατά συνέπεια του στόχου του μαθητή, έχει έτοιμες λύσεις. Οι λύσεις αυτές εφαρμόζονται αμέσως και γίνεται σαφές προς τον μαθητή, πως κάθε παρέκκλιση, επιβαρύνει το μελλοντικό πρόγραμμα και θα πρέπει να επιτείνει τις προσπάθειες του προκειμένου να πετύχει.

6) Τελικές ενισχυτικές ενέργειες λίγο πριν τις εξετάσεις

Λίγο πριν τις εξετάσεις, ρίχνει το βάρος στην ψυχολογική κατάσταση του μαθητή και στην ετοιμότητα του να αποδώσει στα γραπτά. Γιαυτό και το πρόγραμμα ενεργειών έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τον μαθητή και την προετοιμασία του για τις εξετάσεις.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
blog-koufopoulos facebook-koufopoulos googleplus-koufopoulos picasa-koufopoulos youtube-koufopoulos
Joomla Templates - by Joomlage.com